+/-

RECÉS D'ADVENT - P. Miguel Acebes, OP (2010)

+/-

La Oración - P. Miguel Acebes, O.P

+/-

+/-

Arbúcies 2010 - P. Manolo Tercero

+/-

RECÉS EFUSIÓ - P. Juanjo Gallego Palomero (2010)

+/-

Créixer en l'Esperit - Seminari d'Aprofundiment - P. Josep Mª Massana, O.F.M

+/-

Què és la RCCeE? - P. Miguel Acebes, O.P