+/-

Jesús Mestre de Pregària i Pregària de guariment - Fra. Josep M. Massana - Arbúcies 2019