+/-

Confiança i Discerniment de la Voluntat de Déu, Segons Sant Pau - Ignasi Ricart, cmf