+/-

Recés d'Advent - P Miguel Acebes (2009)

+/-

Advent - P Miguel Acebes, OP (2009)

+/-

DON DE DISCERNIMIENTO - P Miguel Acebes, OP

+/-

HIJOS DE DIOS PADRE - P Miguel Acebes, OP

+/-

La Intercesión - P. Miguel Acebes OP

+/-

Necesidad del Espíritu - P. Jaime Burke

+/-

Seminari d'Iniciació a la Vida en l'Esperit - P. Juanjo Gallego Palomero

+/-

Quaresma - P Jaime Burke

+/-

Recés de Quaresma - P. Miguel Acebes, O P