+/-

Recés d'Advent - P. Josep Mª Massana, OFM (2012)

+/-

La Confiança - P. Josep Mª Massana O F M

+/-

Arbúcies 2011 - P Manolo Tercero

+/-

"Pregar amb els Salms" i "La Paraula és Vida" - P. Josep Mª Massana, O.F.M.

+/-

Pentecosta RCCeE 2011 - Mn. Mario Ciccorossi