+/-

Se'n pujà al Cel... (Meditació sobre el Credo) - P Anastasio Esteban

+/-

I devallà als Inferns (Meditació sobre el Credo) - P Josep Manel Vallejo

+/-

L'Adoració - Lurdes (escrit)

+/-

Seminari: Jesús és Senyor - Mª Assumpció Costa