Meditacions de les Paraules i Profecies rebudes a Pozuelo als Servidors de grup. – P. Josep Maria Massana, OFM

Com tots ja sabeu el proppassat  2 de juny ens reunírem els servidors, ancians i futurs servidors en un recés amb el P. Josep Maria Massana OFM.  El tema, a més de presentar el nou Equip de Catalunya, era aprofundir les Paraules i Profecies que el Senyor ens havia fet arribar mitjançant la trobada de Pozuelo.  Aquí teniu els enllaços per escoltar i meditar la seva Paraula.

Per escoltar i baixar-vos els arxius:

 - Paraules i Profecies de Pozuelo per escrit.
 - Primer Ensenyament P. Josep Maria Massana OFM
 - Segon Ensenyament P. Josep Maria Massana OFM
 - Testimoni de la Paquita