El Ministeri de Música

Trobada de Ministeris de Música
de la RCCeE a Catalunya 
Torrelles de Llobregat - 2012
Ensenyament sobre el Ministeri de Música fet per Mn. Mario Ciccorossi