I devallà als Inferns (Meditació sobre el Credo) - P Josep Manel Vallejo

Per baixar-vos l'arxiu, aquí.

Per escolar-lo:Ensenyament donat al Grup de Santa Maria de Gràcia - Barcelona
Abril de 2013