Se'n pujà al Cel... (Meditació sobre el Credo) - P Anastasio Esteban

Per descarregar-vos l'arxiu, aquí.

Per escoltar-lo:
Ensenyament donat al Grup Sta. Mª de Gràcia (Barcelona)
Abril de 2013